Projekce Pilař, s.r.o.

        

 
   
     


  úvod

  nabízíme

  jak probíhá
    zpracování

  o nás

  volná místa

  reference

  kontakt

 

 

Nejvýznamnější zakázky: 

 

Reference projektových prací:
 
- Zařízení pro vyhřívání a chlazení extruderu ZSK 130 – Kaučuk a.s.
- Konsignační sklad – Dunajská Streda
- Zvýšení bezpečnosti skladu chloru – Spolana a.s. Neratovice
- Výměník VT4B- Spolana a.s. Neratovice
- Generální rekonstrukce vakuových rozvodů v obj. B 5170 - NeraPharm, spol. s.r.o
- Výměna potrubí na mostě III.,IV.- Kaučuk a.s.
- Rekonstrukce zkrápění věžičky odplynu – Spolana Neratovice
- Přípojka z mostu F2 pro výměníkovou stanici PS 19 106, Kaučuk a.s.
- Rekonstrukce pobočky ČS a.s. v Mělníku     
- Provizorní zásobník DMF, Spolaně a.s. Neratovice
- Stojany k dvojitým mechanickým ucpávkám na čerpadlech ve Spolana a.s. Neratovice
- ZŠ Chodov – rekonstrukce podkroví.           
- Rekonstrukce pobočky ČS a.s. Praha 3       
- Rekonstrukce PBZ sušáren SBR – zajištění koncové části, Kaučuk a.s.
- Výměna čerpadel Spolana a.s. Neratovice
- Odpadní potrubí Ledčice, K-PROTOS a.s.
- Oddělení výrobních linek ZPS, část G6, ESTAR – A.E.,s.r.o.
 
- Lapač nečistot ve vakuovém rozvodu,rekonstrukce vakuových rozvodů ve strojovně vakua C5500, NeraPharm, spol.s.r.o.
- Úprava systému vyprazdňování sil HDPE – ČR Litvínov
- Výměna potrubí pro koupaliště obj.224a, Kaučuk a.s.
- Výměna potrubí suchovodu obj.22, Kaučuk a.s.
- Optimalizace výměníku VT4, Spolana a.s. Neratovice
- Potrubní mosty lihovaru, Cukrovary TTD a.s. Dobrovice
- Potrubní most Cukrovar a rafinérie cukru, Cukrovary TTD a.s. Dobrovice
- Úprava vzduchotechniky SS na Lav 3 – 1.etapa, Lovochemie a.s.
- Pára DN600, HORA MONTs,r.o., Hradec Králové
- Čerpadla na stáčení KD ze žel.cisteren, Lovochemie a.s.
- Obslužná plošina k armaturám páry, Spolana a.s. Neratovice
- Textový informační BILED,  ČR Kralupy.
- Měřící box, K-PROTOS a.s
- Stáčení NAOH do cisteren, Spolana a.s. Neratovice
- Čerpadla na stáčení KD ze žel.cisteren, Lovochemie a.s.
- Modernizace laboratoří ÚŘJ MOK PVC, K-PROTOS a.s.
- Rekonstrukce R-102 pro likvidaci chloroprenu a TCE, Spolana a.s. Neratovice
- Stripování NH z vodného rafinátu a využití brýdového kondenzátu z výroby síranu amonného na neutralizaci odpadní kyseliny sírové ze sušení CI2, Spolana a.s. Neratovice
- Potrubí LTO pro výrobu H2SO4, Spolana a.s. Neratovice
- Skladování a aplikace KK SO a PS 1201,1204, Sartomer Czech s.r.o. Kralupy
- Poloprovozní hala- přístřešek a opláštění, Sartomer Czech s.r.o. Kralupy
- Opláštění objektů č.149a a č.143a-1, Kaučuk a.s. Kralupy
- Přípojka NN pro SO 022 benzoylperoxidu, Kaučuk a.s. Kralupy
 
- Zvýšení kapacity ZPS na 87kt, Kaučuk a.s. Kralupy
- Nový zásobník A901E, Sartomer Czech s.r.o.
- Potrubí suchovodu- z mostu C do obj. 224a, Kaučuk a.s. Kralupy
- Zvýšení kapacity potrubí VzSš na výrobně Koagulace, Kaučuk a.s. Kralupy
- Obslužná plošina pro komín alkalické pračky, Lovochemie a.s. Lovosice
- Instalace bezpečnostních armatur na SBÚ PVC, Spolana a.s. Neratovice
- Náhrada stávajících čerpadel P 279a,b, Kaučuk a.s. Kralupy
- Zásobník M6B,Rozkladná nádrž U4C, Lovochemie a.s. Lovosice
- Obnova kabelové trasy mezi obj. č. 113 a obj. č. 115, Kaučuk a.s. Kralupy
- Analizátor velikosti částic EPS, Kaučuk a.s. Kralupy
- Čerpací zařízení cyklohexilaminu v PS 320, Synthos Kralupy a.s.
- Stripování odpadních vod z regenerace VCM na striperu C252, Spolana a.s,
- Potrubní mosty lihovaru, Cukrovary TTD a.s. Dobrovice
- Potrubní technologické rozvody, Cayman Pharma s.r.o.Neratovice
- Měření H2O v EDC, Spolana a.s. Neratovice
- Spisový archiv v obj.125, Synthos Kralupy a.s.
- Stavební úpravy v obj.105, Synthos Kralupy a.s.
- Přemístění zásobníku S3, Spolana a.s. Neratovice
 
- Projektová studie poloprovozní testovací linky, Lovochemie a.s. Lovosice
- Obnova zásobníku síry, Spolana a.s. Neratovice
- Čerpací zařízení Cyklohexylaminu, Synthos Kralupy a.s.
- Změna stáčení železničních cisteren BTD, Synthos Kralupy a.s.
- Výměna potrubí kapalného a plynného čpavku ze stáčení na sklad, Lovochemie a.s.
- Archiv, Česká rafinérská a.s. Kralupy
- Analýza vibrací stropu pod třídiči granulátoru PVC a návrh opatření pro zklidnění kmitání, Synthos Kralupy a.s.
- Řízení čerpadel požární vody na závodu VCM, Spolana a.s. Neratovice
- Instalace zásobníku H326, Sartomer Czech s.r.o. Kralupy
- Obslužná plošina pod TWISTER, Kralupy
- Sklad LPG, Vitoraz ČR, s.r.o.
- Stanice změkčování šťávy, Cukrovary TTD a.s. Dobrovice
- Obslužná plošina, Sartomer Czech s.r.o. Kralupy
- Kabelová trasa slaboproud po objekt č.2028, Sartomer Czech s.r.o. Kralupy
- Statický výpočet + výrobní dokumentace obslužné plošiny, Opava – LU, s.r.o. Lovosice
- Čerpadla ve skladu DA, Lovochemie a.s. Lovosice
- Velkokapacitní sklad pro kapalná hnojiva, Lovochemie a.s. Lovosice
- Úprava sekce SKR, Synthos a.s. Kralupy
- Statický výpočet – paletovač, Opava – LU, s.r.o. Lovosice
- Instalace bezucpávkových čerpadel P267a,c a P230a, Synthos a.s. Kralupy
- Čtvrtá potrubní trasa LTX z PS 212 polymerace do PS 216 sklad latexu,
- Synthos a.s. Kralupy
- Vypracování dokumentace bouracích prací SO 2360-Úpravna vody pro koupaliště Synthos a.s. Kralupy
- Rozšíření nájezdové rampy a manipulační plochy, Synthos a.s. Kralupy
- Zastřešení části obj.2180 sekce B a částečné opláštění stavby, Sartomer Czech s.r.o.
- Oprava spalinovodu na K-12204, Synthos a.s. Kralupy
- Propojení nádrží na naftu pro Unipetrol Doprava
- Náhrada čerpadel P255 a,b, Synthos a.s. Kralupy
- Automatické odvaděče kondenzátu na kompresorech, Spolana a.s. Neratovice
- Zvýšení provozní spolehlivosti kompresoru 2512-G02, Česká rafinérská, Kralupy
 
Reference realizací:
 
- Analyzátor velikosti částic EPS, Kaučuk a.s.
- Obslužná plošina v obj.149a, Synthos a.s. Kralupy
- Analýza vibrací stropu pod třídiči granulátu PVC, Synthos a.s. Kralupy
- Dávkování roztoku TTDM, Synthos a.s. Kralupy
- Čerpací zařízení Cyklohexylaminu, Synthos a.s. Kralupy
- Obslužná plošina pod TWISTER, Kralupy
- Ocelový přístřešek pro stáčení bullithia, Sartomer Czech s.r.o. Kralupy
- Nová plošina, Sartomer Czech s.r.o. Kralupy
 


webdesign: 

 GS Animus © 2003-2013